Banner

Centep, spol. s r.o. Rokytnice v Orlických horách | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Centep, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Centep, spol. s r.o.

Adresa: Kasárna ev.?. 50

  517 61 Rokytnice v Orlických horách

  ?eská republika

Telefon +420 494 595 392

Fax +420 494 595 394

Email info@centep.cz

Web http://www.centep.cz


Další informace

Výroba a distribuce tepelné energie, nákladní doprava, správa les?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka