Banner

David Hájek Rychnov nad Kn?žnou | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

David Hájek

Adresa: M?stská Habrová 1482

  516 01 Rychnov nad Kn?žnou

  ?eská republika

Telefon

Email david-man@seznam.cz


Další informace

Nabídka vnitrostátní a mezinárodní dopravy a zasilatelství.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka

Autodoprava