Banner

David Hßjek Rychnov nad Kn?×nou | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

David Hßjek

Adresa: M?stskß Habrovß 1482

  516 01 Rychnov nad Kn?×nou

  ?eskß republika

Telefon

Email david-man@seznam.cz


Dal┼í├ş informace

NabÝdka vnitrostßtnÝ a mezinßrodnÝ dopravy a zasilatelstvÝ.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka