Banner

Dušan Suško Dv?r Králové nad Labem | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Dušan Suško

Adresa: Hradecká 755

  544 01 Dv?r Králové nad Labem

  ?eská republika

Telefon +420 499 620 000


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní vnitrostátní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava