Banner

Efektrans, s.r.o. Ji?Ýn-ValdickÚ P?edm?stÝ | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Efektrans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Efektrans, s.r.o.

Adresa: Denisova 504

  506 01 Ji?Ýn-ValdickÚ P?edm?stÝ

  ?eskß republika

Telefon

Email Tulak.Josef@seznam.cz


Dal┼í├ş informace

Kamionova p?eprava zbo×Ý z ?R do RuskÚ federace a zp?t vlastnÝmi kamiony.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka