Banner

Efektrans, s.r.o. Ji?Ýn-ValdickÚ P?edm?stÝ | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Efektrans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Efektrans, s.r.o.

Adresa: Denisova 504

  506 01 Ji?Ýn-ValdickÚ P?edm?stÝ

  ?eskß republika

Telefon

Email Tulak.Josef@seznam.cz


Dal┼í├ş informace

Kamionova p?eprava zbo×Ý z ?R do RuskÚ federace a zp?t vlastnÝmi kamiony.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ ?PP

PovinnÚ ru?enÝ ?PP
?PP vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. ?asto si ji vybÝrajÝ majitelÚ vozidel s rokem vřroby 1970 a starÜÝch, kterřm nabÝzÝ 75% slevu ze zßkladnÝch sazeb.

Vybranß vizitka