Banner

Efektrans, s.r.o. Ji?ín-Valdické P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Efektrans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Efektrans, s.r.o.

Adresa: Denisova 504

  506 01 Ji?ín-Valdické P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon

Email Tulak.Josef@seznam.cz


Další informace

Kamionova p?eprava zboží z ?R do Ruské federace a zp?t vlastními kamiony.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava