Banner

Efektrans, s.r.o. Ji?ín-Valdické P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Efektrans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Efektrans, s.r.o.

Adresa: Denisova 504

  506 01 Ji?ín-Valdické P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon

Email Tulak.Josef@seznam.cz


Další informace

Kamionova p?eprava zboží z ?R do Ruské federace a zp?t vlastními kamiony.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka