Banner

EURO - TRANS, Dít? Vojt?ch, spole?nost s ru?ením omezeným | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

EURO - TRANS, Dít? Vojt?ch, spole?nost s ru?ením omezeným

Adresa: Kramolna 158

  547 01

  ?eská republika

Telefon +420 491 426 935


Další informace

Nabídka nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka