Banner

Funtex, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Funtex, s.r.o.

Adresa: DolnÝ Lßnov 146

  543 41

  ?eskß republika

Telefon +420 499 432 117


Dal┼í├ş informace

NßkladnÝ automobilovß doprava.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Axa

PovinnÚ ru?enÝ Axa
PojiÜ?ovna Axa vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z vřkonu motoru pojiÜ?ovanÚho vozidla. MaximßlnÝho bonusu ve vřÜi 50% dosßhnete p?i 96 m?sÝcÝch bez nehody. PovinnÚ ru?enÝ je nabÝzeno ve dvou variantßch podle vřÜe krytÝ.

Vybranß vizitka