Banner

Gastons, s.r.o. Ji?ín-Nové M?sto | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Gastons, s.r.o.

Adresa: Pod Koželuhy 70

  506 01 Ji?ín-Nové M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 493 592 998

Email gastons@gastons.cz

Web http://www.gastons.cz


Další informace

Provoz nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava