Banner

4PL, spol. s r.o. Hradec Králové-Slezské P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? 4PL, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

4PL, spol. s r.o.

Adresa: t?ída SNP 402

  500 03 Hradec Králové-Slezské P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon +420 495 426 516

Fax +420 495 221 814

Email 4pl@4pl.cz

Web http://www.4pl.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  8:00 – 16:30

Další informace

Nákladní doprava. P?eprava p?es B?lorusko, Rusko, Lotyšsko, Litvu, Kazachstán a zem? EU.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava