Banner

Autotransport Žídek, s.r.o. Hradec Králové-Slezské P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Autotransport Žídek, s.r.o.

Autotransport Žídek, s.r.o.

Adresa: t?ída SNP 618/57

  500 03 Hradec Králové-Slezské P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon +420 466 536 400

Email autotransport.zidek@volny.cz

Web http://www.autotransport-zidek.cz


Další informace

Provád?ní st?hování kancelá?í, byt?, um?leckých p?edm?t? a archiv?. Zap?j?ení krabic a p?epravek.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Nabídka povinného ru?ení
V sou?asné dob? nabízí zákonné pojišt?ní vozidla, tzv. poviné ru?ení více než deset pojiš?oven. Orientovat se v jejich cenících je velmi obtížné, proto doporu?ujeme využít možnosti porovnání povinného ru?ení v online kalkula?ce.

Vybraná vizitka

Autodoprava