Banner

Autotransport Žídek, s.r.o. Hradec Králové-Slezské P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Autotransport Žídek, s.r.o.

Autotransport Žídek, s.r.o.

Adresa: t?ída SNP 618/57

  500 03 Hradec Králové-Slezské P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon +420 466 536 400

Email autotransport.zidek@volny.cz

Web http://www.autotransport-zidek.cz


Další informace

Provád?ní st?hování kancelá?í, byt?, um?leckých p?edm?t? a archiv?. Zap?j?ení krabic a p?epravek.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka