Banner

?┴P Spedition, s.r.o. Hradec KrßlovÚ-SlezskÚ P?edm?stÝ | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

?┴P Spedition, s.r.o.

Adresa: Kladskß 1082/67

  500 03 Hradec KrßlovÚ-SlezskÚ P?edm?stÝ

  ?eskß republika

Telefon +420 495 768 325

Fax +420 495 768 213

Email autodoprava@jiricap.cz


Dal┼í├ş informace

Provozujeme nßkladnÝ silni?nÝ dopravu.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka