Banner

Ing. Ji?ina Je?ná Sobotka | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ing. Ji?ina Je?ná

Adresa: Jarmily Glazarové 650

  507 43 Sobotka

  ?eská republika

Telefon +420 493 571 683


Další informace

Zajišt?ní silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka