Banner

Ing. Zden?k Bejr Malé Svato?ovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ing. Zden?k Bejr

Adresa: J. Masaryka 340

  542 34 Malé Svato?ovice

  ?eská republika

Telefon


Další informace

Nabídka tuzemské i mezinárodní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava