Banner

Irtranss, spol. s r.o. Trutnov-HornÝ P?edm?stÝ | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Irtranss, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Irtranss, spol. s r.o.

Adresa: PalackÚho 118

  541 01 Trutnov-HornÝ P?edm?stÝ

  ?eskß republika

Telefon +420 499 841 592

Email vladimir.maissner@primeide.com


Dal┼í├ş informace

Provoz vnitrostßtnÝ a mezinßrodnÝ automobilovÚ nßkladnÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ ?eskß pojiÜ?ovna

PovinnÚ ru?enÝ ?eskß pojiÜ?ovna
?eskß pojiÜ?ovna vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Varinta pojiÜt?nÝ Bonus Exclusive kryje nßklady ze zp?sobenÚ nehody a× do vřÜe 100 milion? K?.

Vybranß vizitka