Banner

Jan Jirousek Nové M?sto nad Metují | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Jirousek

Adresa: T. G. Masaryka 42

  549 01 Nové M?sto nad Metují

  ?eská republika

Telefon

Email jirousek.j@gmail.com


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:00 – 18:00

Další informace

Nabídka p?epravy sypkých materiál? vozem Tatra 148 S3 a zemních prací strojem UNC 060.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava