Banner

Jan Lejsek Ji?ín-Holínské P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Lejsek

Adresa: Novoveského 240

  506 01 Ji?ín-Holínské P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon

Email autodoprava@cml-jicin.cz

Web http://www.cml-jicin.cz/autodoprava


Další informace

Provozování vnitrostátní a nákladní silni?ní dopravy po Evrop?. Zajišt?ní st?hování, vyklízení bytových i nebytových prostor, odvoz odpad?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Nabídka povinného ru?ení
V sou?asné dob? nabízí zákonné pojišt?ní vozidla, tzv. poviné ru?ení více než deset pojiš?oven. Orientovat se v jejich cenících je velmi obtížné, proto doporu?ujeme využít možnosti porovnání povinného ru?ení v online kalkula?ce.

Vybraná vizitka

Autodoprava