Banner

Jan Lejsek Ji?ín-Holínské P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Lejsek

Adresa: Novoveského 240

  506 01 Ji?ín-Holínské P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon

Email autodoprava@cml-jicin.cz

Web http://www.cml-jicin.cz/autodoprava


Další informace

Provozování vnitrostátní a nákladní silni?ní dopravy po Evrop?. Zajišt?ní st?hování, vyklízení bytových i nebytových prostor, odvoz odpad?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka