Banner

Jan Lejsek Ji?ín-Holínské P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Lejsek

Adresa: Novoveského 240

  506 01 Ji?ín-Holínské P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon

Email autodoprava@cml-jicin.cz

Web http://www.cml-jicin.cz/autodoprava


Další informace

Provozování vnitrostátní a nákladní silni?ní dopravy po Evrop?. Zajišt?ní st?hování, vyklízení bytových i nebytových prostor, odvoz odpad?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava