Banner

Jan Tu?ek ?ervenř Kostelec | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Tu?ek

Adresa: SevernÝ 1048

  549 41 ?ervenř Kostelec

  ?eskß republika

Telefon +420 491 463 446


Dal┼í├ş informace

ZajiÜt?nÝ nßkladnÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka