Banner

Jaroslav Mat?j?ek Nové M?sto nad Metují-Kr?ín | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Jaroslav Mat?j?ek
Autodoprava - kontakty

Jaroslav Mat?j?ek

Adresa: Žižkovo nám?stí 34

  549 01 Nové M?sto nad Metují-Kr?ín

  ?eská republika

Telefon +420 491 472 746


Další informace

Nabídka služeb v oblasti nákladní autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Wüstenrot

Povinné ru?ení Wüstenrot
Pojiš?ovna Wüstenrot vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Lze dosáhnout maximálního bonusu ve výši 60%. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka