Banner

Jaroslav Mat?j?ek Nové M?sto nad Metují-Kr?ín | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Jaroslav Mat?j?ek
Autodoprava - kontakty

Jaroslav Mat?j?ek

Adresa: Žižkovo nám?stí 34

  549 01 Nové M?sto nad Metují-Kr?ín

  ?eská republika

Telefon +420 491 472 746


Další informace

Nabídka služeb v oblasti nákladní autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava