Banner

Jaroslav Vla?iha Rokytnice v Orlických horách | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jaroslav Vla?iha

Adresa: Sídlišt? 1. máje 133

  517 61 Rokytnice v Orlických horách

  ?eská republika

Telefon

Email vlaciha.j@seznam.cz


Další informace

Provozování silni?ní nákladní automobilové dopravy do 3,5 tuny. Zajišt?ní spedi?ní ?innosti.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka