Banner

JI?═ BAJER, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

JI?═ BAJER, s.r.o.

Adresa: Pecka 353

  507 82

  ?eskß republika

Telefon +420 493 799 187


Dal┼í├ş informace

NabÝdka slu×eb pozemnÝ dopravy osob.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka