Banner

Josef Dyntar Rychnov nad Kn?žnou | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Dyntar

Adresa: Mírová 1442

  516 01 Rychnov nad Kn?žnou

  ?eská republika

Telefon +420 494 533 163


Další informace

Provoz autodopravy vnitrostátní i mezinárodní.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava