Banner

Josef Kaska Ho?ice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Kaska

Adresa: Wagnerova 1626

  508 01 Ho?ice

  ?eskß republika

Telefon +420 493 623 852


Dal┼í├ş informace

NabÝdka slu×eb silni?nÝ nßkladnÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka