Banner

Josef Kaska Ho?ice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Kaska

Adresa: Wagnerova 1626

  508 01 Ho?ice

  ?eskß republika

Telefon +420 493 623 852


Dal┼í├ş informace

NabÝdka slu×eb silni?nÝ nßkladnÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka