Banner

Josef Kolbaba - JOKO Ji?Ýn-ValdickÚ P?edm?stÝ | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Josef Kolbaba - JOKO
Autodoprava - kontakty

Josef Kolbaba - JOKO

Adresa: Őtrauchova 840

  506 01 Ji?Ýn-ValdickÚ P?edm?stÝ

  ?eskß republika

Telefon +420 493 522 924


Dal┼í├ş informace

ZajiÜt?nÝ silni?nÝ nßkladnÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ ?eskß pojiÜ?ovna

PovinnÚ ru?enÝ ?eskß pojiÜ?ovna
?eskß pojiÜ?ovna vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Varinta pojiÜt?nÝ Bonus Exclusive kryje nßklady ze zp?sobenÚ nehody a× do vřÜe 100 milion? K?.

Vybranß vizitka