Banner

Josef Kolbaba - JOKO Ji?Ýn-ValdickÚ P?edm?stÝ | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Josef Kolbaba - JOKO
Autodoprava - kontakty

Josef Kolbaba - JOKO

Adresa: Őtrauchova 840

  506 01 Ji?Ýn-ValdickÚ P?edm?stÝ

  ?eskß republika

Telefon +420 493 522 924


Dal┼í├ş informace

ZajiÜt?nÝ silni?nÝ nßkladnÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka