Banner

Josef Mat?jka Rychnov nad Kn?žnou | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Mat?jka

Adresa: Pod Budínem 995

  516 01 Rychnov nad Kn?žnou

  ?eská republika

Telefon +420 494 533 305


Další informace

Provozování silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka