Banner

Josef V?chet | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef V?chet

Adresa: Mokrovousy 82

  503 15

  ?eská republika

Telefon +420 495 447 363


Další informace

Poskytujeme vnitrostátní i mezinárodní kamiónovou p?epravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava