Banner

Josef Zadina Libß? | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Zadina

Adresa: Emlerova 260

  507 23 Libß?

  ?eskß republika

Telefon

Email josef.zadina@centrum.cz


Dal┼í├ş informace

NabÝzÝme vnitrostßtnÝ a mezinßrodnÝ nßkladnÝ silni?nÝ dopravu.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka