Banner

Karel Dufek Ho?ice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Karel Dufek

Adresa: Blahoslavova 1563

  508 01 Ho?ice

  ?eskß republika

Telefon +420 493 621 347


Dal┼í├ş informace

ZajiÜt?nÝ nßkladnÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ ?SOB

PovinnÚ ru?enÝ ?SOB
?SOB pojiÜ?ovna vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 3 limity vřÜe krytÝ, varinta Premiant a× do vřÜe 100 milion? K?. Sou?ßstÝ je i ˙razovÚ pojiÜt?nÝ ?idi?e.

Vybranß vizitka