Banner

Karel Kobr Novß Paka | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Karel Kobr

Adresa: P?ibyslavskß 199

  509 01 Novß Paka

  ?eskß republika

Telefon +420 493 723 211


Dal┼í├ş informace

PoskytovßnÝ slu×eb v oblasti silni?nÝ motorovÚ dopravy, provßd?nÝ zemnÝch a vřkopovřch pracÝ.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka