Banner

Karel Kobr Nová Paka | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Karel Kobr

Adresa: P?ibyslavská 199

  509 01 Nová Paka

  ?eská republika

Telefon +420 493 723 211


Další informace

Poskytování služeb v oblasti silni?ní motorové dopravy, provád?ní zemních a výkopových prací.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Wüstenrot

Povinné ru?ení Wüstenrot
Pojiš?ovna Wüstenrot vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Lze dosáhnout maximálního bonusu ve výši 60%. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava