Banner

Lubex I, s.r.o. Hradec KrßlovÚ-SlezskÚ P?edm?stÝ | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Lubex I, s.r.o.

Adresa: Bieblova 38/2

  500 03 Hradec KrßlovÚ-SlezskÚ P?edm?stÝ

  ?eskß republika

Telefon +420 495 406 754


Dal┼í├ş informace

ProvozovßnÝ silni?nÝ nßkladnÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ ?eskß pojiÜ?ovna

PovinnÚ ru?enÝ ?eskß pojiÜ?ovna
?eskß pojiÜ?ovna vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Varinta pojiÜt?nÝ Bonus Exclusive kryje nßklady ze zp?sobenÚ nehody a× do vřÜe 100 milion? K?.

Vybranß vizitka