Banner

Lubomír Bohá? | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Lubomír Bohá?

Adresa: Praska?ka 2

  503 33

  ?eská republika

Telefon +420 495 588 390


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní dopravy, nabídka spedi?ních služeb.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka