Banner

Milan Kasnar - AUDOKAM | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Milan Kasnar - AUDOKAM
Autodoprava - kontakty

Milan Kasnar - AUDOKAM

Adresa: Vl?ice 69

  541 01

  ?eská republika

Telefon +420 499 899 147


Další informace

Silni?ní nákladní doprava, zprost?edkovatelská ?innost v oblasti obchodu a služeb.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka