Banner

Milan K?elina Ji?ín-Valdické P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Milan K?elina

Adresa: ?eských brat?í 720

  506 01 Ji?ín-Valdické P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon +420 493 525 261


Další informace

Provoz nákladní autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka