Banner

Miloslav Klimenta Vrchlabí | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Miloslav Klimenta
Autodoprava - kontakty

Miloslav Klimenta

Adresa: Polní 1199

  543 01 Vrchlabí

  ?eská republika

Telefon +420 499 423 777


Další informace

Nabídka služeb nákladní automobilové dopravy a p?epravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka