Banner

Miloslav Marek - EMKO Ji?ín-Valdické P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Miloslav Marek - EMKO
Autodoprava - kontakty

Miloslav Marek - EMKO

Adresa: Husova 367

  506 01 Ji?ín-Valdické P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon +420 493 531 908


Další informace

Nabídka silni?ní nákladní p?epravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava