Banner

Miloslav Marek - EMKO Ji?Ýn-ValdickÚ P?edm?stÝ | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Miloslav Marek - EMKO
Autodoprava - kontakty

Miloslav Marek - EMKO

Adresa: Husova 367

  506 01 Ji?Ýn-ValdickÚ P?edm?stÝ

  ?eskß republika

Telefon +420 493 531 908


Dal┼í├ş informace

NabÝdka silni?nÝ nßkladnÝ p?epravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka