Banner

Miroslav Chaloupka Kostelec nad OrlicÝ | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Miroslav Chaloupka
Autodoprava - kontakty

Miroslav Chaloupka

Adresa: Chaloupkova 446

  517 41 Kostelec nad OrlicÝ

  ?eskß republika

Telefon +420 494 323 367


Dal┼í├ş informace

ZajiÜt?nÝ silni?nÝ nßkladnÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka