Banner

Miroslav ?uda - MBO Transport Opo?no | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Miroslav ?uda - MBO Transport
Autodoprava - kontakty

Miroslav ?uda - MBO Transport

Adresa: Nádražní 292

  517 73 Opo?no

  ?eská republika

Telefon +420 494 668 305

Email mbo.transport@seznam.cz

Web http://www.mbotransport.xf.cz


Další informace

Provozování mezinárodní silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava