Banner

Miroslav ?uda - MBO Transport Opo?no | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Miroslav ?uda - MBO Transport
Autodoprava - kontakty

Miroslav ?uda - MBO Transport

Adresa: Nádražní 292

  517 73 Opo?no

  ?eská republika

Telefon +420 494 668 305

Email mbo.transport@seznam.cz

Web http://www.mbotransport.xf.cz


Další informace

Provozování mezinárodní silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka