Banner

Miroslav Franc Náchod | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Miroslav Franc

Adresa: Nemocni?ní 450

  547 01 Náchod

  ?eská republika

Telefon +420 491 427 040


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Wüstenrot

Povinné ru?ení Wüstenrot
Pojiš?ovna Wüstenrot vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Lze dosáhnout maximálního bonusu ve výši 60%. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka