Banner

Miroslav Za?ka ┌pice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Miroslav Za?ka

Adresa: Pod Skalkou 1015

  542 32 ┌pice

  ?eskß republika

Telefon


Dal┼í├ş informace

ZajiÜ?ovßnÝ nßkladnÝ silni?nÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ ?PP

PovinnÚ ru?enÝ ?PP
?PP vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. ?asto si ji vybÝrajÝ majitelÚ vozidel s rokem vřroby 1970 a starÜÝch, kterřm nabÝzÝ 75% slevu ze zßkladnÝch sazeb.

Vybranß vizitka