Banner

MITRANS-HK, s.r.o. Hradec Králové-Plotišt? nad Labem | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? MITRANS-HK, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

MITRANS-HK, s.r.o.

Adresa: Drtinova 175/2

  503 11 Hradec Králové-Plotišt? nad Labem

  ?eská republika

Telefon +420 495 220 391

Email mitrans-hk@seznam.cz

Web http://www.mitrans-hk.cz


Další informace

Zajiš?ování p?epravy kusových zásilek formou sb?rné p?epravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka