Banner

Autodoprava Královéhradecký kraj

Autodoprava - kontakty

Autodoprava v regionu

Hradec Králové

 

Milan ?erych

?erná p?šina 380
507 52
Ostrom??
?eská republika
0

Miroslav Postupa

Dv?r Králové nad Labem-Lipnice 33
544 01
?eská republika
0
G & G Transport, spole?nost s ru?ením omezeným

G & G Transport, spole?nost s ru?ením omezeným

Nad Pekárnou 383
549 54
Police nad Metují
?eská republika
0

Milan Prokeš - Autodoprava

P?átelství 513
506 01
Ji?ín-Nové M?sto
?eská republika
0

Jan Jirousek

T. G. Masaryka 42
549 01
Nové M?sto nad Metují
?eská republika
0

Josef Franc

Rychnov nad Kn?žnou-Lipovka 109
516 01
?eská republika
0

Milan Novotný

Lov?ice 110
503 61
?eská republika
0

Miroslav Franc

Nemocni?ní 450
547 01
Náchod
?eská republika
0

Josef Zá?ecký - obchodník

Na Oliv? 270
517 73
Opo?no
?eská republika
0

Miloslav Volf

Sv?tí 79
503 12
?eská republika
0

Miloslav Marek - EMKO

Husova 367
506 01
Ji?ín-Valdické P?edm?stí
?eská republika
0

Lubomír Novák - Transport

M?ník-Bydžovská Lhotka 19
504 01
?eská republika
0

Miroslav Flégr - Autodoprava

Kryblická 363
541 01
Trutnov-Kryblice
?eská republika
0

Ji?í Werner - autodoprava

K Sídlišti 289
549 54
Police nad Metují-Velká Ledhuje
?eská republika
0

Ivan Adamec

Mírová 1541
516 01
Rychnov nad Kn?žnou
?eská republika
0

MILKTRANS, a.s. (pobo?ka Praska?ka)

Praska?ka 75
503 33
?eská republika
0

Jind?ich Rýgl - autodoprava

Jihoslovanská 421
543 01
Vrchlabí
?eská republika
0

Daniel Novotný

Provodov-Šonov-Provodov 63
549 08
?eská republika
0

Lud?k Mro?ek, silni?ní doprava

Provaznická 157
550 01
Broumov-Nové M?sto
?eská republika
0

Miroslav Kudrná?

Vlkov 109
551 01
?eská republika
0

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka