Banner

Autoexpres - Sko?ovský, s.r.o. ?eská Lípa 1-?eská Lípa | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Autoexpres - Sko?ovský, s.r.o.

Adresa: D??ínská 587/61

  470 01 ?eská Lípa 1-?eská Lípa

  ?eská republika

Telefon +420 487 754 770

Email evaskocovska@autoexpres.clnet.cz

Web http://www.autoexpres-skocovsky.cz


Další informace

Provoz mezinárodní i vnitrostátní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava