Banner

FAD, spol. s r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? FAD, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

FAD, spol. s r.o.

Adresa: D?t?ichov 180

  464 01

  ?eská republika

Telefon +420 482 312 403

Email fadfrydlant@quick.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  6:00 – 14:30

Další informace

Provozujeme nákladní automobilovou dopravu. P?epravujeme písek, uhlí, št?rk. Dopravujeme sypké materiály a zem?d?lské komodity.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava