Banner

FAD, spol. s r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? FAD, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

FAD, spol. s r.o.

Adresa: D?t?ichov 180

  464 01

  ?eská republika

Telefon +420 482 312 403

Email fadfrydlant@quick.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  6:00 – 14:30

Další informace

Provozujeme nákladní automobilovou dopravu. P?epravujeme písek, uhlí, št?rk. Dopravujeme sypké materiály a zem?d?lské komodity.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava