Banner

EURO SPOLM, s.r.o. Jablonec nad Nisou | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? EURO SPOLM, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

EURO SPOLM, s.r.o.

Adresa: Mírové nám?stí 487/17

  466 01 Jablonec nad Nisou

  ?eská republika

Telefon

Email eurospolm@volny.cz


Další informace

Nabídka vnitrostátní a mezinárodní autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka