Banner

Jan Bervic Desná II | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Bervic

Adresa: Krkonošská 612

  468 61 Desná II

  ?eská republika

Telefon +420 605 424 774

Email bervic@seznam.cz

Web http://bervic.webpark.cz


Další informace

Zajišt?ní silni?ní motorové dopravy. Nabídka p?epravy náklad? a st?hování nábytku. Možnost využití kurýrní služby pro maloobjemové zásilky.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka