Banner

Jan Bervic Desná II | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Bervic

Adresa: Krkonošská 612

  468 61 Desná II

  ?eská republika

Telefon +420 605 424 774

Email bervic@seznam.cz

Web http://bervic.webpark.cz


Další informace

Zajišt?ní silni?ní motorové dopravy. Nabídka p?epravy náklad? a st?hování nábytku. Možnost využití kurýrní služby pro maloobjemové zásilky.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava