Banner

Jan Melichar Liberec XIV-Ruprechtice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Melichar

Adresa: Kate?inská 83

  460 14 Liberec XIV-Ruprechtice

  ?eská republika

Telefon +420 482 771 728

Fax +420 482 777 313

Email melichar@melicharliberec.cz


Další informace

Nabídka nákladní dopravy. Zajišt?ní p?epravy nadrozm?rných náklad?, stabilizace zemin, výstavby komunikací a parkoviš?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava