Banner

Jaroslav Pecina Chrastava | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jaroslav Pecina

Adresa: Lu?ní 392

  463 31 Chrastava

  ?eská republika

Telefon +420 482 325 590

Fax +420 482 325 590

Email jaropeci@volny.cz


Další informace

Nabídka p?epravy stavebních materiál? za použití hydraulických za?ízení od t?í do dvanácti tun.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka