Banner

Jaroslav Pecina Chrastava | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jaroslav Pecina

Adresa: Lu?ní 392

  463 31 Chrastava

  ?eská republika

Telefon +420 482 325 590

Fax +420 482 325 590

Email jaropeci@volny.cz


Další informace

Nabídka p?epravy stavebních materiál? za použití hydraulických za?ízení od t?í do dvanácti tun.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka