Banner

Josef ?erný - Autodoprava a zemní práce | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef ?erný - Autodoprava a zemní práce

Adresa: Loužnice 95

  468 22

  ?eská republika

Telefon +420 483 385 582


Další informace

Provoz silni?ní nákladní dopravy, provád?ní demolicí a zemních prací.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka