Banner

Josef ?erný - Autodoprava a zemní práce | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef ?erný - Autodoprava a zemní práce

Adresa: Loužnice 95

  468 22

  ?eská republika

Telefon +420 483 385 582


Další informace

Provoz silni?ní nákladní dopravy, provád?ní demolicí a zemních prací.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka