Banner

Josef ?erný - Autodoprava a zemní práce | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef ?erný - Autodoprava a zemní práce

Adresa: Loužnice 95

  468 22

  ?eská republika

Telefon +420 483 385 582


Další informace

Provoz silni?ní nákladní dopravy, provád?ní demolicí a zemních prací.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava