Banner

Josef Macoun CZ Jablonné v Podješt?dí | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Macoun CZ

Josef Macoun CZ

Adresa: Školní 11

  471 25 Jablonné v Podješt?dí

  ?eská republika

Telefon

Email info@macjo.cz

Web http://www.macjo.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

Další informace

Komplexní služby v oblasti expresní mezinárodní p?epravy zásilek od 1 Kg do 24 tun, dále letecká, námo?ní i kombinovaná p?eprava. Nabízíme i p?epravu osob, dokument?, ?i zboží na výstavy a p?ekladatelské služby.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava