Banner

Autodoprava Malec Liberec XXV-Vesec | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Autodoprava Malec
Autodoprava - kontakty

Autodoprava Malec

Autodoprava Malec

Adresa: ?eská

  463 12 Liberec XXV-Vesec

  ?eská republika

Telefon +420 485 130 525

Fax +420 485 130 525

Email info@malec-autodoprava.cz

Web http://www.malec-autodoprava.cz


Další informace

Autodoprava, nakládání s odpady, zemní práce strojní technikou. Zajiš?ujeme úklid sn?hu v zimních m?sících. Obchodní ?innost.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka