Banner

Danitech, s.r.o. Liberec XI-R?žodol I | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Danitech, s.r.o.

Adresa: Cyrila a Metod?je 238/22

  460 01 Liberec XI-R?žodol I

  ?eská republika

Telefon +420 485 103 937

Fax +420 485 103 933

Email danitech@danitech.cz


Další informace

Provozujeme kamionovou dopravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava