Banner

Zden?k Ro?ek Liberec VIII-Dolní Hanychov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Zden?k Ro?ek

Zden?k Ro?ek

Adresa: Táborská 81/16

  460 08 Liberec VIII-Dolní Hanychov

  ?eská republika

Telefon

Email rocajda@seznam.cz


Další informace

Nabídka dopravy vozidly Tatra 815 s hydraulickou rukou. Nosnost 10t (vedle auta), dosah 20m (1,2 t). Dovoz a prodej písk?, št?rk? z vlastní deponáže. P?evoz paletového zboží a p?eprava stroj?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka